ਨਵੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ “ਪੰਜਾਬ

ਨਵੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ “ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਂਡਮ” ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉ ਜੀ... ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ https://t.co/y8hyjGbSE3 REGISTER TO VOTE! Do not stand idle! Khalistan is not a dream, it is a reality in the making. #Khalistan2020 #Punjabi https://t.co/9cRbZSgNXk