ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 - ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ

ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 - ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰਫਾਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਿੲਕੱਠ ਅਰਬ ਮੁਲਖਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ - ਿਰਫਰੈਂਡਮ 2020 ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ https://t.co/0B5tRgTg6Y