ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 1984 ਭਾਰਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 1984 ਭਾਰਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ “ਸਿੱਖ ਫਰੀਡਮ ਰੈਲੀ” ਲੰਡਨ ਿਵਖੇ https://t.co/wk7CBhHvGb