ਸਿੱਖਸ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 12

ਸਿੱਖਸ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੋਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚੋ ਟਰਫਾਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ Invitation Letter ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ Invitation Letter ਲੈਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਕਰੋ... https://t.co/OSERRHKBRC